Keystone logo
UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

Įvadas

Ekonominės veiklos aplinkosaugos ir socialinių sąnaudų ir naudos supratimas ir valdymas yra esminis šiuolaikinės eros iššūkis. Šis iššūkis suteikia branduolį sparčiai besivystančiai tvarumo matavimo ir valdymo sričiai.

Šiuolaikinės maisto sistemos mus sieja biofiziškai ir socialiai. Jie taip pat prisideda prie daugelio mūsų aktualiausių tvarumo problemų – nuo vietos iki pasaulinio masto.

Maisto sistemų prioritetinių integruoto tvarumo valdymo (PRISM) laboratorija, įsikūrusi Britų Kolumbijos universiteto Okanagano miestelyje, yra kompleksinių tyrimų centras maisto sistemos tvarumo matavimo ir valdymo sankirtoje.

Maisto sistemos tvarumo matavimas ir valdymas

Gyvenimo ciklo mąstymas
Gyvenimo ciklo mąstymas reiškia tvarumo matavimo ir valdymo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visas svarbias tiekimo grandinės sąveikas, susijusias su produktu, paslauga, veikla ar subjektu. Pasak Klöpffer (2003), „Gyvavimo ciklo mąstymas yra būtina bet kokio patikimo tvarumo vertinimo sąlyga. Visiškai nėra prasmės tobulinti vieną sistemos dalį vienoje šalyje arba viename gyvavimo ciklo etape, jei šis „tobulinimas“ turi neigiamų pasekmių kitoms sistemos dalims, kurios gali nusverti pasiektus pranašumus. Kitaip tariant, gyvavimo ciklo mąstymas yra būtinas norint suprasti ir užkirsti kelią netyčiniam naštos perkėlimui tarp skirtingų tvarumo poveikių ar tarp skirtingų tiekimo grandinės etapų ar suinteresuotųjų šalių, kurios gali atsirasti dėl mūsų valdymo sprendimų. Gyvenimo ciklo mąstymas ir įrankiai tapo pagrindiniais tvarumo mokslo klausimais.

Maisto sistemos kontekste
Šiuolaikinės maisto sistemos atlieka pagrindinį vaidmenį nustatant tvarumo rezultatus įvairiais masteliais. Tai apima mūsų kolektyvinius išteklių poreikius, su biologine įvairove susijusį spaudimą aplinkai, atliekų išmetimą į orą, dirvožemį ir vandenį bei socialinę ir ekonominę naudą bei išlaidas. Prognozuojamas maisto gamybos augimas, kintantys gamybos ir vartojimo modeliai, didėjanti konkurencija dėl žemės, vandens ir energijos išteklių, technologijų raida ir socialinis bei aplinkos nestabilumas susikerta ir sukuria didelių iššūkių ir galimybių. Norint suprasti ir valdyti maisto gamybos sistemas, kurias dažnai palaiko tiekimo grandinės, apimančios kelias sienas, ekosistemas ir visuomenes, norint reaguoti į šiuos iššūkius ir pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis, reikia atitinkamos apimties perspektyvų ir priemonių.

Dabartinis tyrimas
Maisto sistemų PRISM laboratorijos tyrimai taiko gyvavimo ciklo mąstymą ir įrankius, kad ištirtų ir padėtų išspręsti aktualius maisto, ekologijos ir visuomenės klausimus. Dabartinis darbas visų pirma skirtas tvarumo klausimams, susijusiems su Kanados kiaušinių pramone ir Kanados maisto sektoriumi plačiau.

Domina darbas Maisto sistemų PRISM laboratorijoje?

Ar esate motyvuotas, iš prigimties smalsus ir labai disciplinuotas? Ar norite patobulinti savo mokslinių tyrimų įgūdžius ir žinias? Ar labai domitės maisto sistemos tvarumo klausimais? Ar norite ir sugebate kritiškai išnagrinėti savo prielaidas ir mesti iššūkį bei būti iššūkiais pagarbos, bendradarbiavimo ir tyrinėjimo aplinkoje? Ar galimybė gyventi, dirbti ir žaisti nuostabiame Okanagano slėnyje Vakarų Kanadoje atitinka jūsų gyvenimo būdo siekius? Jei taip, Britų Kolumbijos universiteto maisto sistemų PRISM laboratorija jums gali būti tinkama.

Sprendimas kreiptis dėl magistrantūros studijų galimybių neturėtų būti priimtas lengvabūdiškai. Aukštosios mokyklos yra daug darbo. Tai taip pat gali būti labai naudinga, jei nuoširdžiai domitės atliekamu tyrimu ir esate pasiryžę sėkmei. Mano patirtis rodo, kad šie požymiai yra patikimi absolvento sėkmės prognozės.

 • Sumanumas – tai liudija stiprūs akademiniai pasiekimai
 • Smalsumas – tikras susidomėjimas tyrimais ir tyrinėjimais
 • Kūrybiškumas – gebėjimas nustatyti įdomius/svarbius tyrimo klausimus, formuluoti naujoviškus ir griežtus tyrimo metodus, sintezuoti ir remtis teorija, metodais, koncepcijomis ir informacija iš atitinkamų disciplinų ir tarpdisciplininių sričių.
 • Kritiškumas – gebėjimas taikyti logiką ir griežtumą skiriant informacijos šaltinius, argumentus, metodus ir pan.
 • Bendravimo įgūdžiai – gebėjimas aiškiai ir glaustai bendrauti (ypač raštu)
 • Įsipareigojimas – asmeninių savybių ir minkštųjų įgūdžių, įskaitant ambicijas, savimotyvaciją, discipliną ir profesionalumą, derinys

Vietos

 • Kelowna

  EME Building Room 2121-1137 Alumni Avenue, V1V 1V7, Kelowna

  Klausimai